Zdena Hömová

Zdena Hömová

BIO

Umělecký projev Zdeny Hömové není jednostranný, tíhne k lyrické intonaci i k expresivně vyhrocenému, symbolickými významy obtížnému tvaru. Barevně vypjaté obrazy a kresby z let 2009-2015 jsou potvrzeím autorčina neustálého hledání smyslu života, jsou výpovědí, hledáním a otevíráním nových cest a možnosti vyjádření, jsou reflexí a sebereflexí prožitého.

 

Tvorbu Zdeny Hömové charakterizuje osobitá volbat témat a výtvarných prostředků. Pro její výtvarný projev je typická kombinace různých výtvarných technik, propojení olejomalby s kresbou uhlem nebo frotáží v hladké i strukturální malbě nebo práce s otisky barevných pigmentů, písku a grafitu, které tak spojují dva důležité a konstantní rysy její maléřské tvorby - smysl pro experiment a cit pro zachování vnitřní kontinuity.

 

 

  • Narozena v Brně, 1955
  • Vystudovla Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (1971-75) a Akademii výtvarných umění v Praze (1975-81), po studiích pedagogicky působila na PF MU v Brně, později na VŠUP v Praze a na SUŠP v Brně. Rozhodla se však pro svobodné povolání, ve kterém působí dodnes.
  • Od roku 1981uspořádala přes devadesát autorských výstav a zúčastnila se kolem stošedesáti společných výstav a dalších prezentací u nás a v zahraničí.
  • V roce 2001 vyšla monografie Z.H. autorů Jiří Hlušíčka a ed. Jaroslav Malina, vydala Nadace Universitas Masarykiana v Brně. Za svoji tvorbu obdržela ocenění u nás a v zahraničí, byla jí udělena Cena města Brna v oboru výtvarné umění pro rok 2012.
  • Její díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v ČR (výběr): Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum města Brna, Galerie výtvarného umění Hodonín a v zahraničí (USA, Belgie, Francie, Rakousko).
  • Žije a pracuje v Brně a Praze
  • Věnuje se volné malbě, kresbě a grfice, příležitostně ilustraci. Devět let vedla Výtvarnou sekci Sdružení Q v Brně. Je členkou Sdružení pražských malířů, volného spolu výtvarníků FF15 a Jednoty umělců výtvarných v Praze.

        Autorské výstavy (výběr):

  • Galeri Aspekt, Nová chemie, Brno, 2012; Divadlo Violad, Nová Chemie, Praha, 2014; Galerie Jána Koniarka v Trnave, Obrazy, Slovensko, 2014; Galerie Aspekt, Obrazy, Brno, 2015; Galerie Aviatik, Obrazy, Prštice, 2016; Galerie Creaars, Vzkazy a záznamy (s J. Koléškem), Rožnov pod Radhoštěm, 2016; Galerie IBC, Obrazy, Brno, 2017; Galerie z ruky, Obrazy, Křížovice; Studiová scéna Pod točnou, Dvě energie, Kolín, 2018

         Společné výstavy (výběr):

  • Staroměstská radnice a Galerie La Femme, Pocta Bohumilu Hrabalovi, Praha 2014; Nová radnice města Brna, Sdružení Q, Brno, 2014; Galeri města Olomouce, Zahrad Q, Olomouc, 2016; Galerie Orlovna a Arcibskupský zámek, Memento Tiziani, Kroměříže, 2016; Galerie Slováckého muze, Memento Tiziani, Uherské Hradiště, 2016; Galerie La Femme, La Dolce Vita, Praha, 2017; Galeri Ambit, FF16, Praha, 2017; Galerie Nová síň, Jednota umělců výtvarných, Praha, 2018; Křížová chodba Nové radnice, Sdružení Q, QUINQUAGINTA, Brno, 2018; Galerie IBC, Letní výstava, Brno, 2019; Křížová chodba Nové radnice, FF16 a hosté, Brno, 2019

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace