Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

WAAGEOVÁ BOHUNKA

WAAGEOVÁ BOHUNKA

BIO

malířka a grafička

* 1948

Studovala v letech 1963–1967 na Odborné výtvarné škole v Praze. Zabývá se malbou a grafikou, byla členkou Sdružení českých umělců a grafiků Hollar, Jednoty umělců výtvarných a v současné době Nového sdružení pražských umělců. Uspořádala mnoho samostatných výstav a účastnila se mnoha společných výstav v ČR i v zahraničí. Žije a tvoří v Praze. Grafika a obrazy Bohunky Waageové jsou charakteristické svým imaginativním estetickým myšlením, abstraktní víření barvy a světla bere do zajetí akt a naopak, autorka pracuje buď s celistvou figurou aktu, nebo s detailem, s torzem figury, atd. Akt není symbolem erotického pocitu jednotlivé bytosti, nýbrž vyjadřuje myšlenku splynutí vášně a věčnosti, něčeho, co nemá začátek ani konec.

„Nezaměnitelné grafiky přinesly jejich autorce členství ve SČUG Hollar, její ilustrace poetických a prozaických knih nejedno prestižní ocenění. Schopnost vcítění se do dramatických dějů spoluúčast na filmové tvorbě. Vedle grafik paralelně vznikající obrazy znamenaly mnohé samostatné a skupinové výstavy doma i v Evropě. Malířka, silně ovlivněna linkou – linií, s hlubokým smyslem pro detail u tematických cyklů a vazbou na konkrétní znaky a symboly ve volných barevných plochách svých obrazů dosahuje podmanivé moci a kouzla. Touha vyjadřovat se k minulosti i přítomnosti, a to s velmi jemnou laskavostí a nadhledem, dává jejímu dílu sílu hloubky a imaginace. Schopností svých vhledů v tvorbě je velice inspirativní a zároveň mnohým ukazuje cestu ke světlu“. Olga Szymanská

Výběr samostatných výstav:

 • 1980 – Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem 
 • 1982 – Galerie bří Čapků, Praha
 • 1984 – reissparkasse Ludwigsburg, BRD
 • 1989 – La galleria Centro Art, Roma, Itálie
 • 1994 – La galleria Trifalco, Roma, Itálie
 • 1997 – Galerie Fronta, Praha –vSvátek světel
 • 1999 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
 • 2002 – Zámecká galerie, Jindřichův Hradec (s plastikami Š. Radové)
 • 2005 Mariánské Lázně – Chopinův festival
 • 2008 – Galerie MaK, Praha – Andělé
 • 2013 – Smiřické svátky hudby
 • 2014 – Rabasova Galerie, Rakovník
 • 2015 – Galerie Radva, Praha
 • 2016 – Obrazárna Kamenný stůl, Praha
 • 2016 – Kostel svatého Martina ve zdi, Praha
 • 2017 – Kostel svatého Jana Nepomuckého, Tetín
 • 2017 – Divadlo MANA, Praha
 • 2018 – Obecní dům, 100 let Hollaru, Praha
 • 2018 – Hollar – Jubilanti, Praha

Výběr účasti na výstavách:

 • 1982 – Augsburg, BRD – Česká grafika
 • 1985 – Lodž, Polsko – Malé formy grafiky
 • 1989 – Kooninkje bibliotheek, Den Haag, Holandsko – Ilustrace 
 • 1990 – Lublaň, Slovenia – Mezinárodní bienále grafiky
 • 1993 – Sapporo, Japonsko – Bienále mezinárodní grafiky
 • 1994 – Jakarta, Indonesie – České a slovenské umění
 • 1995 – Zirc, Maďarsko – Soudobá česká garfika
 • 1998 – La biblioteca comunale, Milano, Itálie – Evropská grafika
 • 2005 – Špálova galerie, Praha – Osm malířů velkých formátů
 • 2007 – Clam-Gallasův palác, Praha – Hollar 1917–2007 a další

Ceny vyznamenání:

 • 1995 – Cena Masarykovy akademie umění
 • 1997 – Medaile Franze Kafky od spol. FRANZE KAFKY 
 • 2007 – European Prize for Fine Arts