Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Libor Beránek

Libor Beránek

BIO

Libor Beránek
* 22. 10. 1965
V z d ě l á n í :
 1994 ukončené studium na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliér ilustrace a grafi ky (prof. Jiří Šalamoun)
 1994 postgraduální studium v Ateliéru ilustrace a grafi ky VŠUP (prof. Jiří Šalamoun)
Studia na Sommerakademie für Bildende Kunst, Salcburk:
 1993 Ateliér šperku (prof. Ester Brinkmann, Johanna Dahm)
 1994 Ateliér šperku (prof. Robin Qeegly)
 1996 účast na litografi ckém sympóziu v Galerii Müller Grospösna, Lipsko
 2016 účast na sympóziu „Linoryt“ v Galerii Klatovy/Klenová
S a m o s t a t n é v ý s t a v y :
 1994  spolu s Tomášem Horným v koncertní síni Pražského jara, kostel sv. Vavřince, Malá Strana,
Praha 1  1996 „ Background“, Galerie Malostranská beseda, Praha 1  samostatná výstava
v nakladatelství a galerii Aulos, Praha 1  1997  „Jev jako symbol“, výstava s Petrem Vogelem
v Galerii Fronta, Praha 1  „Tušené průsečíky“, Galerie Vyšehrad, Národní kulturní památka
Vyšehrad, Praha 2  1998  „Krajina jako předobraz“, výstava v galerii hradu Rožmberk, Rožmberk
nad Vltavou  1999  výstava ilustrací ke knize „Oheň na sněhu“, knihkupectví Týnské literární
kavárny, Praha 1  „Vnitřní – vnější model“, výstava v Galerii Josefa Sudka, Malá Strana, Praha 1
 2000  „Princip duality“, výstava v Galerii Fronta, Praha 1  2002  výstava kreseb v Galerii Bašta,
Prostějov  2003  „Libor Beránek – Kresby“, výstava v Galerii a obchodu s ručním papírem, Praha 1
 2004  „Utopie“, výstava kreseb v Galerii Chagall, Brušperk  2005  „Libor Beránek – Nové kresby“,
výstava v Galerii a obchodu s ručním papírem, Praha 1  2006  „12 kreseb“, výstava v koncertní síni
Pražského jara, kostel sv. Vavřince, Malá Strana, Praha 1  2007  „Retrospektiva“, výstava v koncertní
a výstavní síni Atrium, Praha 3  2009  „Paměť místa“, výstava v Galerii 9 ve vysočanské radnici,
Praha 9  „Jiné světy“, výstava v Literární kavárně H & H, Praha 2  2010  „Tušení souvislostí“, výstava
v galerii na vodním hradě, Budyně nad Ohří  2011  „Terra Interdicta“, výstava v Galerii pod radnicí,
Praha 3  2012  „Dámská strategie“, výstava v Galerii Altán Klamovka, Praha 5  „Melancholie“, výstava
v Oblastní galerii v Liberci  2013  „Matiné“, výstava v Galerii Výtoň, Praha 2  2015  „Insecta“, výstava
v Galerii pod radnicí, Praha 3  2016  „Kresby“, budova SUDOP, Praha 3  „Retrospektiva 2“, výstava
v koncertní a výstavní síni Atrium, Praha 3  2017  „Město jako krajina“, vinotéka Voršilka, Praha 1
 2018  „Libor Beránek – Příběhy“, výstava v koncertní síni Pražského jara, kostel sv. Vavřince, Malá
Strana, Praha 1  2019  „Solaris a jiné kresby“, výstava v Galerii Toyen, Praha 3
O c e n ě n í :
 1993  cena „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“  1994  cena rektora VŠUP za diplomovou
práci  1995 jedna z cen „Nejkrásnější kniha roku 1994“, kterou vyhlašuje Památník národního
písemnictví v Praze  1996  Bienále knižného umenia v Martine, cena primátora mesta Martin
(za nejvýraznější výtvarný přínos v kategorii do 35 let)  1996  cena Waltera Thiemanna (Německo)
 1996  stříbrná medaile v soutěži Stiftung Buchkunst (International Competition „Best designed books
from all over the world“), Lipsko (Německo)  1998  spolupráce na knize oceněné bronzovou cenou
v soutěži„Nejkrásnější kniha roku 1997“, Památník národního písemnictví v Praze (kategorie učebnic)
 2006  nominace v technice lino v soutěži Grafi ka roku 2005  2010  nominace v technice sítotisk
v soutěži Grafi ka roku 2009  2014  čestné uznání v kategorii sítotisk v soutěži Grafi ka roku 2013
 2019  výroční nakladatelská cena Nakladatelství Olympia
GT_