Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

JOSEF ACHRER

JOSEF ACHRER

BIO

Josef Achrer se narodil v roce 1951 do umělecké rodiny​.

​V roce 1972 úspěšně ukončil studium na Umělecko - průmyslové škole v Brně.

​V roce 1973 absolvuje zkoušky na sloučený atelier malby a grafiky na Umprum​ v Praze k profesoru Zdeňku Sklenářovi.​

Po zásahu politických špiček z rodiště Josefa Achrera není přijat k dennímu studiu pro jeho nevyhovující původ. Od roku 1974 do roku 1975 ​pracuje pod vedením prof. Sklenáře soukromě zde na Žižkově.​

Tato činnost ho zásadně ovlivnila​ a otevřela mu cestu k ornamentu, který je jeho hlavním motivem v malířské praxi.

Josef Achrer žije a pracuje do dnes ve svém atelieru pod Parukářkou na pražském ​Žižkově.​

​Od roku 2002 je ​předsedou spolku Jednota umělců výtvarných a stává se ředitelem galerie Nová síň na Praze 1. Tuto funkci opouští v roce 2014.

Vystavuje v Německu na Sloven​sku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, USA ,ale hlavně v České republice.