Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

ADAM JÍLEK

ADAM JÍLEK

BIO

 

MgA. Adam Jílek

*29.3.1989 Praha / Česká republika
Malíř mladé generace českých umělců. Přes svůj relativně nízký věk si stačil vyvinout výrazný, osobitý vizuální a obsahový rukopis.

 

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel mnoha ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis. U jeho tvorby lze vysledovat jednu stěžejní linii, která se vine celou jeho malířskou tvorbou. Tato linie se vztahuje k nejzákladnějším věcem lidského bytí, jako je animalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Jakkoliv mohou takto pojmenovaná témata vyvolávat pachuť patetismu a přílišné existencionální tíhy, autor nemá potřebu se k nim z tohoto úhlu stavět.

Poslední cyklus obrazů je zaměřen na čistotu a neposkvrněnost v těle i v duši zvířete. Kde zvířecí charakter oproti lidskému nemá některé oné špatné vlastností jako například zášť, závist,.. V obrazech dominuje bílá barva symbolizující klid a onu čistotu, neposkvrněnost a vzájemnou harmonii. Děj se soustředí a odehrává především ve výrazu, ale hlavně v očích němé tváře. Zvířata byla po celou dobu v historii umění jako taková opomíjena, až doposud kde je ústředním prvkem v tvorbě Adama Jílka. Tíhne k tomu to zobrazování také z toho důvodu, že zvířatům propůjčuje lidský charakter a používá tak často ve svých dílech onu satiru.

Vzdělání

2010 – 2016        Akademie výtvarných umění, Praha

2006 – 2010        střední umělecká škola Václava Hollara, Praha

Ateliéry

2013 – 2016         Volná tvorba Prof. Jiří Sopko

2012 – 2013         Restaurování u Prof. Karel Strettiho

2012                      Volná tvorba Prof. Martin Mainer

2010 – 2012         Klasická malba Prof. Zdeněk Beran

Výstavy

2017 – Art Fair, Miami, Florida

2017 – Vidím to co vidím, galerie Černá labuť, Praha

2017 – Absence společenských norem, Art for Amnesty, Praha

2017 – Sexposed II., galerie Školská 28, Praha

2017 – Váš svět v nás, městská galerie, Beroun

2017 – Probuzení z reality do dnu, ČSOB inspirace, Praha

2017 – Dva světy, galerie Michael, Praha

2017 – Sexposed, 1.LF, Praha

2016 – Sexplicit vol. II, Kotva, Praha

2016 – Městská galerie, Karlovy Vary

2016 – Vanity Fair, výstava diplomantů AVU, národní galerie, Praha

2015 – P.O.R.N. Galerie Microna, Praha

2014 – Art Prague, Kafkův dům, Praha

2014 – Mezi ránem, silnicí a polem, Tančící dům, Praha

2014 – Sexplicit, Galerie Microna, Praha

2014 – POP UP, Tančící dům, Praha

2012 – AVU, městská galerie, Strakonice

2012 – Figurama, FA ČVUT, Praha

 

2011 – Figurama, FA ČVUT, Praha