Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

ZDENA HÖMOVÁ

ZDENA HÖMOVÁ

BIO

Umělecký projev Zdeny Hömové není jednostranný, tíhne k lyrické intonaci i k expresivně vyhrocenému, symbolickými významy obtížnému tvaru. Barevně vypjaté obrazy a kresby z let 2009-2015 jsou potvrzeím autorčina neustálého hledání smyslu života, jsou výpovědí, hledáním a otevíráním nových cest a možnosti vyjádření, jsou reflexí a sebereflexí prožitého.

 

Tvorbu Zdeny Hömové charakterizuje osobitá volbat témat a výtvarných prostředků. Pro její výtvarný projev je typická kombinace různých výtvarných technik, propojení olejomalby s kresbou uhlem nebo frotáží v hladké i strukturální malbě nebo práce s otisky barevných pigmentů, písku a grafitu, které tak spojují dva důležité a konstantní rysy její maléřské tvorby - smysl pro experiment a cit pro zachování vnitřní kontinuity.

 

 

  • Narozena v Brně, 1955
  • Vystudovla Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (1971-75) a Akademii výtvarných umění v Praze (1975-81), po studiích pedagogicky působila na PF MU v Brně, později na VŠUP v Praze a na SUŠP v Brně. Rozhodla se však pro svobodné povolání, ve kterém působí dodnes.
  • Od roku 1981uspořádala přes devadesát autorských výstav a zúčastnila se kolem stošedesáti společných výstav a dalších prezentací u nás a v zahraničí.
  • V roce 2001 vyšla monografie Z.H. autorů Jiří Hlušíčka a ed. Jaroslav Malina, vydala Nadace Universitas Masarykiana v Brně. Za svoji tvorbu obdržela ocenění u nás a v zahraničí, byla jí udělena Cena města Brna v oboru výtvarné umění pro rok 2012.
  • Její díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách v ČR (výběr): Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum města Brna, Galerie výtvarného umění Hodonín a v zahraničí (USA, Belgie, Francie, Rakousko).
  • Žije a pracuje v Brně a Praze
  • Věnuje se volné malbě, kresbě a grfice, příležitostně ilustraci. Devět let vedla Výtvarnou sekci Sdružení Q v Brně. Je členkou Sdružení pražských malířů, volného spolu výtvarníků FF15 a Jednoty umělců výtvarných v Praze.

        Autorské výstavy (výběr):

  • Galeri Aspekt, Nová chemie, Brno, 2012; Divadlo Violad, Nová Chemie, Praha, 2014; Galerie Jána Koniarka v Trnave, Obrazy, Slovensko, 2014; Galerie Aspekt, Obrazy, Brno, 2015; Galerie Aviatik, Obrazy, Prštice, 2016; Galerie Creaars, Vzkazy a záznamy (s J. Koléškem), Rožnov pod Radhoštěm, 2016; Galerie IBC, Obrazy, Brno, 2017; Galerie z ruky, Obrazy, Křížovice; Studiová scéna Pod točnou, Dvě energie, Kolín, 2018

         Společné výstavy (výběr):

  • Staroměstská radnice a Galerie La Femme, Pocta Bohumilu Hrabalovi, Praha 2014; Nová radnice města Brna, Sdružení Q, Brno, 2014; Galeri města Olomouce, Zahrad Q, Olomouc, 2016; Galerie Orlovna a Arcibskupský zámek, Memento Tiziani, Kroměříže, 2016; Galerie Slováckého muze, Memento Tiziani, Uherské Hradiště, 2016; Galerie La Femme, La Dolce Vita, Praha, 2017; Galeri Ambit, FF16, Praha, 2017; Galerie Nová síň, Jednota umělců výtvarných, Praha, 2018; Křížová chodba Nové radnice, Sdružení Q, QUINQUAGINTA, Brno, 2018; Galerie IBC, Letní výstava, Brno, 2019; Křížová chodba Nové radnice, FF16 a hosté, Brno, 2019