Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

ŠÁRKA RADOVÁ

ŠÁRKA RADOVÁ

BIO

Narodila se v Praze roku 1949, kde dosud žije a pracuje. V letech 1967-1973studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor keramika.

Je zastoupena v četných galerijních i soukromých sbírkách v Čechách i ve světě.

Od roku 1974 pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, samostatně (přibližně 50x), skupinově (přibližně 80x). Zúčastnila se četných mezinárodních sympozií keramických a kamenosochařských doma i v zahraničí.

Ve své tvorbě pracuje především s porcelánem, kameninou, papírovou hmotou, používá i ocel, sklo a jiné materiály. Vytváří plastiky a reliéfy jako volnou tvorbu i díla určená do architektury. V rané tvorbě se zabývala především surreálnými a groteskními tématy vyjádřenými malovanou keramickou plastikou, v současnosti se formálně přiklání k monumentálnějšímu sochařskému projevu. Tematicky se dotýká problematiky mezilidských vztahů, společenských proměn a vzájemného vlivu člověka a jeho okolí.

Šárka Radová was born 3 May 1949, Prague.

Sculptor, ceramicist. She lives and works in Prague.

In 1967–1973 she studied ceramics at the Academy of Applied Arts, Architecture and Design in Prague. Since 1974 she has had 54 solo exhibitions in the Czech Republic and European countries. She has participated in more than 60 collective exhibitions at home and abroad.

She has participated in many international ceramics and stone sculpture symposia. Her work is represented in numerous museums, galleries and private collections at home and abroad.

She works mostly with porcelain but also uses other ceramic materials, as well as paper and other complementary materials. She creates figure sculptures and relieves as well as individual pieces for architecture.

The individual figures mostly represent contacts between people: misunderstandings between men and women, intricate contacts and attempts of people to hide their faces or transform into to another shape.