Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

NOVÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ

NOVÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ

BIO

Nové sdružení pražských umělců patří s ohledem na dobu svého vzniku v roce 1992 mezi nejstarší aktivní novodobé umělecké spolky. Už nejméně dvacet let je ovšem společenstvím otevřeným, přístupným i mimopražským tvůrcům. Prošlo jím přes dvě stovky malířů, sochařů, grafi ků a fotografů a má za sebou ke stovce kolektivních výstav doma i v zahraničí. Současnými na výstavě zastoupenými členy jsou: Martina Dědičová, Karel Dvořák, Václav Frolík, Jozefína Garajová, František Koudelka, Ivan Králík, Milan Křenek, Mirka Mádrová, Jaroslav Modráček, Antonín Navrátil, Miroslav Pangrác, Alena Petříčková, Ludmila Razimová, Zdenka Reinerová, Olga Stárková, Michail Ščigol, Adéla Tománková, Petr Tošovský, Jan Vít, Vladimír Všetečka, Marian Zajíček, Václava Zouplnová.

Sdružení pořádá, mimo jiné, každý rok minimálně jednu čí více velkých společných výstavděl svých členů v různých representativních prostorách nejen v Praze a České republice, ale i v zahraničí a také, i díky podpoře městské části Praha 3, ve své Výstavní síni Antonína Navrátila. Jednou z těch žižkovských je každoročně společná výstava s názvem „Žižkov - pražský Montmartre“, vycházející z motivů lokality Žižkova a života jeho obyvatel. Naplňuje tak jednu z nosných idejí dlouhodobého projektu sdružení, totiž uměleckého dialogu příslušníků sdružení ve vztahu k místu působení. Poprvé proběhla v roce 2013. Smyslem výstavy je aktivování zájmu veřejnosti o společenské a umělecké dění kolem Nového sdružení pražských umělců, které má na Žižkově své sídlo a řada jeho členů na Praze 3 bydlí nebo tvoří. Nabízí zastoupení většiny stylů moderního i klasického umění ale i velmi netradiční díla, je jen málo malířských směrů, kterými by se někdo z členů sdružení nevydal.