Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Libor Kaláb, Jiří Šorm

Libor Kaláb, Jiří Šorm

BIO

Jiří Šorm

Akademický malíř JIŘÍ ŠORM/1957/ žije a pracuje v Praze a Sadské

Studie: Střední průmyslová škola Grafická v Praze/SPŠG/ 1972-1976, Akademie výtvarných umění v Praze/AVU/ 1978-1984 , obor malba u prof. Františka Jiroudka,

Zahraniční stáže: Belgie, Bulharsko, pracuje v oborech malba, grafika, socha, kresba,

Cena: Medaile France Kafky, člen výtvarného spolku Mánes

Zájmy: archeologie, paleontologie, minaraelogie.

Po ukončení AVU se jeho figurativní malba s řadou symbolických a surrealistických prvků v koncepci klasického obrazu s využitím staromistrovské techniky a barokního principu šerosvitu, postupně uvolňovala směrem expresivní interpretaci figury a posléze i krajiny. Zásadní význam pro další malířský rozvoj Jiřího Šorma vždy měly a stále mají jeho dobrodružné cesty do celého světa.

Zkušenosti z přírody, rozdílných kultur a civilizací jej přivedly k novému chápání historie a tradice i k hlubokému prožívání okamžíku tvorby v poloze téměř šamanského vytržení. Na plátnech se to projevilo nespoutanou barevností,připomínající rytmus taneční extáze a totemů. Nezanedbatelná činnost probíhá také ve sféře sochařské, kresbě, akvarelu, ale i malbě na porcelán. V posledních letech se v jeho tvorbě obrazová plocha jednoznačně organizuje a přichází s novýmí řešící zejména vztah světla a prostoru ryze výtvarnýmí prostředky, konkrétně barvou. ,,Nekonečný,, cyklus komorních akvarelů ,,Vůně,, ,ukázal, že Jiří Šorm si nejenom podrobil tuto náročnou a pracnou techniku, ale dokázal využít její možností v sérií pozoruhodných děl na téma barvy a světla. Právě schopnost spontální kreace a letitá výtvarná zkušenost podtrhly celkově přesvědčivé vyznění.

Soustředěná a intenzivní malířská práce posledních let přinesla  v Šormově tvorbě vývojový posun směrem překvapivé šíře a hloubce výtvarného záměru. Od expresivní malby a reminiscencí ,,divošského,, období se stále výrazněji syntetizující pohled pracující s promyšlenou symbolikou a barevným řešením abstraktních kompozicí.

Tvorba Jiřího Šorma ukazuje na osobitého malíře, který si jde svou vlastní cestou a pro kterého ja malba životním dobrodružstvim a radostí.  Jiří T. Kotalík

Není pochyb, že Jiří Šorm patří již léta mezi výtvarné osobnosti, které svou tvorbou naplňují nejpřísnější kritéria malířské osobitosti v poloze výrazové i smyslové. Navíc je zřejmé, že autor od prvopočátku své tvorby kontinuálně rozpracovává stejná či podobná témata, byť ne vždy ve shodném tvarosloví. Vzhledem k tomu, že ve zdejším prostředí odjakživa inklinoval k době pravěku, potažmo k archeologickým nálezům všech kultur, jež se na našem území nacházely, není divu, že jej tahle umanutost posunula dál, k nejrůznějším legendám a mýtům vně hranic našeho evropského horizontu.

Od té doby jeho fyzické cesty směřují za vizuálním poznáním nejrozmanitějších současných kultur několika světadílů, z nichž mnohé připomínají spíše život v až prehistorickém dávnověku. Ale nejen odtud pro Jiřího Šorma pramení ona smyslová poloha v jeho tvorbě, která je rozkročena mezi obrazy s viditelně reálnými prvky, a mezi ty, jež překrývají reálný (realistický) základ a noří se vizuálně do abstrahující až čistě abstraktní polohy. I v té lze ovšem pocítit onen vzrušivý rej barevných expresívních i impresívních shluků, malířsky vypovídajících nejen o skutečných cestách, nýbrž i o cestách, jež jsou pro náš rozum neuchopitelné, a které může pouze výjimečný umělec přetransformovat do vizuální podoby. A jím Jiří Šorm nezpochybnitelně je! Proto záleží na divákovi, zda zvýšeným vnímáním, pokusí se aspoň zčásti rozkrýt onu magickou moc umělcova tajemna. Možná postačí, zda jej ten či onen obraz čímsi osloví. I tak je vyhráno.  Jiří Tichý, říjen 2023

Mgr. A. Libor Kaláb (*1965, CZ)

V Z D Ě L Á N Í

 • 1980 - 1983    Ústředí uměleckých řemesel Praha
 • 1984 - 1986    Umělecko-řemeslná nástavba Praha
 • 1986 - 1989    Pedagogická fakulta České Budějovice
 • 1990 - 1996    Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier malby (prof. Pavel Nešleha)

P R A X E    /    V Y B R A N É   V Ý S T A V Y

 • Od roku 2004 pedagog UMPRUM
 • 1993 – 2020 spolupráce s českými i zahraničními restaurátorskými firmami (Renoart, GemaArt); konzultant v oboru technologie historické malby
 • 2023 Not yet explored - Novoměstská radnice
 • 2022 Analog-  Jablonec nad Nisou
 • 2018 Novoměstská radnice - Direkt
 • 2018 Rabasova galerie Rakovník. Obrazy
 • 2017 Plný kontakt- Novoměstská radnice
 • 2017 Galerie DOLMEN Praha – Nová dimenze
 • 2015 Bratislava – výstava obrazů „Nový světový řád“
 • 2014 Bratislava – výtvarné sympozium
 • 2012 Zámek Chvaly – Kaláb / Hábl výstava
 • 2010 Galerie Templ Mladá Boleslav – výstava obrazů „Výstava pro ufony“
 • 2007 Galerie výtvarného umění v Hodoníně  - výstava „Malý formát“
 • 2006 Regensburg / Německo – výstava „Současné duchovní umění“
 • 1998 Polsko / Waršava  - výstava „Současná malba“
 • 1996 Klášter sv. Anežky České – výstava obrazů
 • 1993 Dům umění České Budějovice – výstava obrazů a kreseb