Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

LEOŠ SUCHAN

DUŠEVNÍ HYGIENA


Více o umělci
kalendář
25.02.2022

Výstava s názvem „Duševní hygiena“ představuje dílo Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, který má již za sebou řadu tuzemských i mezinárodních prezentací. Součástí této výstavy, je mimo jiné obraz „Umyvadlo“ (Olej na plátně, 180x140 cm 2021), který byl vybrán na jednu z nejprestižnějších výstav realistické malby ve světě - Figurativas 2021. Výstava se každé dva roky koná ve španělském muzeu MEAM v Barceloně.

Na výstavě v galerii Toyen jsou k vidění obrazy, které vznikly v různých obdobích, dohromady však vytvářejí společné téma, potřebu střežit a posilovat duševní zdraví. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují viditelnou skutečnost, na straně druhé, se autor nebojí absurdit a paradoxů. Autor koncipuje své obrazové uspořádání jako celkově sémantické přirovnání soudobého světa. Neobjevují se na nich žádné lidské postavy (s výjimkou malé série portrétů), krajiny, ale objekty každodenního života. Více než na příběh klade důraz na formu, struktury a barevnost, protože věří, že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci.

Povrch jeho obrazů je díky snaze o zachycení vnější strany objektů pastózně zvrásněný, čímž se stávají apelem pro oko diváka. Vyrovnanému dojmu je dosaženo díky tlumené barevnosti, která za zdánlivou všedností evokuje vnitřní rozpor. Autor nám tento rozpor ukazuje s nadsázkou. Suchanovy vizuální struktury vystihují individuální zkušenost polysémie reality. K tomu slouží kupříkladu moment destrukce určitého reálného prvku (cyklus Tašky). Suchan si klade otázku, kde je hranice mezi destrukcí a usebráním se, shromážděním toho, co bylo opomenuto? Je nutné se sklonit k předmětu, přiblížit se do jeho blízkosti, ale tak, abych ho nepoškodil. Předmět si sám diktuje, není to vůle autora. Východiskem je jednoduchá jednota mezi člověkem a světem.
Nově vymezený řád (Umyvadlo, Kyblíky).

Leoš Suchan k nám promlouvá mnohovrstevnatou malbou, radostí z ní samotné, jemnou kulturou barev, citem pro estetično, a to vše předává dál do světa.

Petra Beerová