DUŠEVNÍ HYGIENA

LEOŠ SUCHAN


Více o umělci
kalendář
02.03.2022 - 30.03.2022

Výstava s názvem „Duševní hygiena“ představuje dílo Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze,
který má již za sebou řadu tuzemských i mezinárodních prezentací.
Součástí této výstavy, je mimo jiné obraz „Umyvadlo“ (Olej
na plátně, 180x140 cm 2021), který byl vybrán na jednu
z nejprestižnějších výstav realistické malby ve světě - Figurativas
2021. Výstava se každé dva roky koná ve španělském muzeu MEAM v Barceloně. Na výstavě v galerii Toyen jsou k vidění obrazy, které
vznikly v různých obdobích, dohromady však vytvářejí společné
téma, potřebu střežit a posilovat duševní zdraví. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují viditelnou skutečnost, na straně druhé,
se autor nebojí absurdit a paradoxů. Autor koncipuje své obrazové uspořádání jako celkově sémantické přirovnání soudobého světa. Neobjevují se na nich žádné lidské postavy (s výjimkou malé série
portrétů), krajiny, ale objekty každodenního života. Více než na
příběh klade důraz na formu, struktury a barevnost, protože věří,
že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci. Povrch jeho obrazů je díky snaze o zachycení vnější strany objektů pastózně zvrásněný, čímž se stávají apelem pro oko diváka.
Vyrovnanému dojmu je dosaženo díky tlumené barevnosti, která
za zdánlivou všedností evokuje vnitřní rozpor. Autor nám tento
rozpor ukazuje s nadsázkou. Suchanovy vizuální struktury vystihují individuální zkušenost polysémie reality. K tomu slouží kupříkladu moment destrukce určitého reálného prvku (cyklus Tašky). Suchan si klade otázku, kde je hranice mezi destrukcí a usebráním se,
shromážděním toho, co bylo opomenuto? Je nutné se sklonit
k předmětu, přiblížit se do jeho blízkosti, ale tak, abych
ho nepoškodil. Předmět si sám diktuje, není to vůle autora.
Východiskem je jednoduchá jednota mezi člověkem a světem.
Nově vymezený řád (Umyvadlo, Kyblíky).

Leoš Suchan k nám promlouvá mnohovrstevnatou malbou, radostí
z ní samotné, jemnou kulturou barev, citem pro estetično,
a to vše předává dál do světa.

Petra Beerová 

Suchan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace