JOSEF ACHRER

předchozí slide následující slide
Výstavy autora

JOSEF ACHRER

BIO

Josef Achrer se narodil v roce 1951 do umělecké rodiny​.

​V roce 1972 úspěšně ukončil studium na Umělecko - průmyslové škole v Brně.

​V roce 1973 absolvuje zkoušky na sloučený atelier malby a grafiky na Umprum​ v Praze k profesoru Zdeňku Sklenářovi.

Po zásahu politických špiček z rodiště Josefa Achrera není přijat k dennímu studiu pro jeho nevyhovující původ. Od roku 1974 do roku 1975 ​pracuje pod vedením prof. Sklenáře soukromě zde na Žižkově.​

Tato činnost ho zásadně ovlivnila​ a otevřela mu cestu k ornamentu, který je jeho hlavním motivem v malířské praxi.

Josef Achrer žije a pracuje do dnes ve svém atelieru pod Parukářkou na pražském ​Žižkově.

​Od roku 2002 je ​předsedou spolku Jednota umělců výtvarných a stává se ředitelem galerie Nová síň na Praze 1. Tuto funkci opouští v roce 2014.

Vystavuje v Německu na Sloven​sku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, USA ,ale hlavně v České republice.